Daarom Kindcentrum De Wiedewereld

Gelovig

Wij geloven dat elk kind even waardevol is. Een uniek en geliefd kind van God. Wij geloven dat wij tot groei en bloei mogen komen. Zo heeft Gods ons bedoeld. De ene mens staat nooit los van de ander. Je leert in verbinding met de ander, met de mensen om je heen.

Vanuit dit geloof hebben wij onze opdracht als volgt geformuleerd:

Waar wij in geloven
Wij geloven dat elk mens waardevol en geliefd is in Gods ogen. Dat wij talenten hebben die ontdekt, ontwikkeld en ingezet mogen worden.
Wij geloven in kindgericht onderwijs; onderwijs waarin je mag zijn wie je bent en dat is afgestemd op wat je kunt.

Zo bereiden wij kinderen voor om hun plek in te kunnen nemen in de samenleving van vandaag en morgen.

Waar wij voor gaan
Bij ons mogen kinderen zichzelf zijn; ieder kind voelt zich bij ons gezien en gehoord.

Zij ervaren ruimte en vertrouwen en leren te leren met en van elkaar, op eigen tempo en aansluitend op het eigen niveau.
Zo ontdekken kinderen wie ze zijn, wat ze kunnen en willen.

Hoe we dat doen
Het kind staat bij ons centraal. Wij zorgen voor een uitdagende leeromgeving, met methodes die aansluiten op wat het kind nodig heeft.

Wij observeren en signaleren kinderen nauwkeurig. Zijn voortdurend gericht op wat het kind kan en verder brengt.

Wij voelen ons samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen; als team, met de kinderen en de ouders. Wij maken zo goed mogelijk gebruik van ieders talenten, expertise en ambities.

Waar je ons aan herkent
Wij zijn doelgericht:
- Wij hebben een duidelijke wens naar structuur voor het team en voor de kinderen.

Wij zijn meelevend:
- Wij zijn betrokken en belangstellend naar kinderen, ouders en elkaar.

Wij zijn compassievol:
- Wij houden rekening met de leefwereld van kinderen door samen te werken, maar ook door ruimte voor onszelf te houden.

Wij zijn enthousiast en gedreven:
- Wij zijn enthousiast, waardoor we kunnen genieten van de kleine dingen. Zo zijn we gemotiveerd en gedreven om oplossingen te vinden in allerlei situaties. Wij ontwikkelen en verzamelen zelf materialen en informatie voor het onderwijs.

Wij zijn flexibel:
- Wij spelen in op onderwijsveranderingen en bedenken met gemak oplossingen.

Wij zijn creatief en kritisch:
- Wij zijn creatief en kritisch op onze manier van werken en het omgaan met elkaar, waarbij we vanuit het geloof bezig willen zijn en onze talenten willen gebruiken.

Maatwerk

Ons ideaal
Ons ideaal is dat een kind zich op zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau kan ontwikkelen én "eigenaar” is van zijn eigen ontwikkelingsproces (dus zoveel als mogelijk zelf de verantwoordelijkheid hiervoor heeft). Natuurlijk is hierbij het streven dat de kinderen minimaal de kerndoelen voor de verschillende vakken behalen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen goed worden voorbereid op de maatschappij van morgen. Burgerschapsvorming neemt daarom een belangrijke plek in ons onderwijsaanbod in.

Leren op eigen niveau en tempo
Sinds een aantal jaar werken de kinderen van De Wiedewereld vanuit de rekenmethodiek Math van EXOVA (Excellent onderwijs voor allen). Zij doorlopen in eigen tempo de complete leerlijn van rekenen. Er is veel aandacht voor leren leren, motivatie en plezier in rekenen. De leerling kiest per leerdoel welke leermiddelen hem/haar helpen om de stof te beheersen. Math biedt passend onderwijs voor alle kinderen en is daarom ook heel geschikt voor zowel zwakke rekenaars als hoogbegaafde kinderen. Momenteel werken we aan het personaliseren van het onderwijs op gebied van taal en wereldoriëntatie.

Goede ontwikkeling van de kinderen
Het team is blij met deze nieuwe koers: Het valt op dat de kinderen veel doelgerichter en zelfstandiger zijn gaan werken. Wat echter voor de teamleden voorop staat is dat de kinderen zich thuis voelen op school en goed met elkaar kunnen omgaan. Daar wordt veel aandacht aan besteed. Regelmatig gaat de leerkracht met kinderen in gesprek, over het leren en over hun welbevinden.

Veilig

Een fijne en veilige sfeer is voor een kind een basisvoorwaarde om tot leren te komen. Zowel de kinderen als de teamleden moeten met plezier naar school gaan.

De leerkrachten kunnen zich door de nieuwe manier van werken, in de vorm van kindgericht onderwijs, meer richten op de begeleiding van kinderen bij het leren. Omdat de kinderen zelfverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces, wordt de ontwikkeling van een goede en kritische werkhouding bevorderd. Zij leren samenwerken met klasgenoten. Dit houdt in dat zij leren invoelen in en zorgen voor de medeleerling, maar dat zij tegelijkertijd ook voor zichzelf leren zorgen. Doordat leerlingen steeds meer groepsdoorbrekend werken worden deze processen sterk bevorderd.

De lijntjes tussen ouders en school zijn zo kort mogelijk. Ouders zijn welkom om buiten de lestijden even binnen te komen lopen om te overleggen. Desgewenst kan er dan ook een afspraak gemaakt worden voor een uitgebreider gesprek. Andersom neemt de leerkracht natuurlijk ook tijdig contact op met ouders als zij iets willen bespreken. Daarnaast worden er ook regelmatig ouderavonden en 10 minuten gesprekken georganiseerd, ook door pedagogisch werkers van de kinderopvang.

Kindcentrum De Wiedewereld biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!