Tussenschoolse opvang

[/tonen]

We bieden een continurooster wat betekent dat alle kinderen overblijven en dat ze allemaal dezelfde schooltijden hebben.
Kindcentrum De Wiedewereld biedt passend onderwijs
op de basisschool!