Tussenschoolse opvang

We bieden zowel voor-, als tussenschoolse opvang. Hierbij worden de kinderen tussen de middag opgevangen door 'overblijfouders' die allemaal geschoold zijn. Bij de voorschoolse opvang worden de kinderen opgevangen door professionele pedagogische medewerkers, zij begeleiden de kinderen naar de klassen zodat ze veilig aankomen.

Voor aan- of afmeldingen en overige informatie over de TSO kunt u bellen naar 06 31 56 38 49

Kindcentrum De Wiedewereld biedt passend onderwijs
op de basisschool!