Techniek op de basisschool!

Kindcentrum De Wiedewereld heeft enige jaren geleden techniek in het onderwijsaanbod opgenomen. Techniek biedt leerlingen de kans om op een zelfontdekkende, geïntegreerde wijze te leren. Voor de leerlingen biedt dit de kans om zich te ontwikkelen op het gebied van techniek en de basisvakken rekenen, taal en lezen. Bovendien is er een blijvende vraag naar goed technisch personeel op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek is gebleken dat het aanbieden van het vak techniek op de basisschool de motivatie om een technische opleiding te kiezen bij jongens, maar vooral bij meisjes, vergroot.

Voor Natuur & Techniek worden op De Wiedewereld de 'techniektorens' gebruikt. Deze methode laat kinderen de wereld ontdekken door middel van goed uitgewerkt en concrete opdrachten.

Kindcentrum De Wiedewereld biedt passend onderwijs
op de basisschool!