Samen vieren

Op Kindcentrum De Wiedewereld beginnen we elke dag met gebed en een vorm van godsdienstonderwijs. Dat kan een verhaal, leergesprek, behandeling van kerk- en zendingsgeschiedenis, geestelijke stromingen of zingen van christelijke liederen zijn. We gebruiken daarvoor de godsdienstmethode “Kind op maandag”. We brengen de kinderen, vooral de bovenbouwgroepen, ook kennis en inzicht bij t.a.v. andere wereldreligies. Daarbij worden dwarsverbanden met andere vakgebieden als aardrijkskunde, biologie en geschiedenis gelegd. We eindigen de dag met gebed.

Vanaf groep 1 worden er diverse christelijke liedjes aangeleerd. Daarnaast wordt de bijbel betrokken bij zeer veel onderwijsmomenten.

Ieder jaar wordt er een gezamenlijke kerst- en paasviering gehouden. Bij de kerstviering zijn ook de ouders en grootouders van harte welkom.

Iedere jaar wordt er geld ingezameld voor een zendingsproject. De Leerlingenraad bepaalt voor welk doel geld wordt ingezameld.

Ouders die kiezen voor Kindcentrum De Wiedewereld dienen onze identiteit te respecteren en daarbij de activiteiten in het dagelijkse onderwijs en in de opvang ook voor hùn kind te aanvaarden.

Kindcentrum De Wiedewereld biedt passend onderwijs
op de basisschool!