Kanjerschool in Kanjerwijk

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is begonnen als een ouder-kindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven we de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieĂ«n bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De Kanjertraining is meer dan alleen een methode, het vormt voor de school de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen.

Kanjerwijk

Het bijzondere van deze school is dat het de uitgangspunten van de Kanjertraining naar het niveau van de wijk heeft weten te tillen (Kanjerwijk) en zo zorgt ze ervoor dat haar missie en visie wijkbreed worden uitgedragen. Voor kinderen betekent dit dat ze zowel in de wijk als op school weten waar ze aan toe zijn. Het motto Van Kanjerschool naar Kanjerwijk is steeds duidelijker merkbaar en achter dit motto schuilt de visie op een veilig leef- en leerplaats voor goed burgerschap De groei naar Kanjerwijk wordt gedragen wordt door alle betrokken partijen. Wijkkracht, pedagogisch medewerke, bewoners en ouders van de wijk weten hoe de Kanjerprincipes positief doorwerken.

Kindcentrum De Wiedewereld biedt passend onderwijs
op de basisschool!